Bestuur Anja Dingemans

Bestuur Anja Dingemans

SECRETARIS / PENNINGMEESTER

ANJA DINGEMANS

Anja is een geboren en getogen Dordtse. Ze is sinds 1981 gediplomeerd. Na enige jaren in verpleeghuis Crabbehoff gewerkt te hebben is ze sinds 1990 als zelfstandig fysiotherapeute gevestigd in en rond woonzorgcentrum Dubbelmonde. Sinds 2013 werkt ze vanuit de maatschap Vitaliz met drie maten uitsluitend aan het verbeteren van zelfredzaamheid en levenskwaliteit van kwetsbare ouderen. Tegenwoordig verplaatst haar werk zich steeds meer naar de wijk door de toenemende vraag voor fysiotherapeutische begeleiding aan huis bij kwetsbare ouderen. Samenwerking is haar sleutel voor het realiseren van steeds betere zorg. Mede daarom is zij sinds 2015 penningmeester van Coƶperatie FysioDordt.

150 150 John v