FysioDordt_beeldmerk

Ouderen / Geriatrienetwerk

Het netwerk van FysioDordt met specialisten op het gebied van hoogwaardige geriatrie-fysiotherapie aan oudere mensen met ingewikkelde ziekteproblemen.

Missie netwerk

FysioDordt verstevigt met haar Ouderen/Geriatrie netwerk het aanbod van hoogwaardige geriatrie-fysiotherapie aan oudere mensen met ingewikkelde ziekteproblemen én aan hun mantelzorgers in Dordrecht en omstreken.

Het netwerk doet dit door voortdurend in te spelen op lokale maatschappelijke veranderingen, gebruik te maken van de ontwikkeling in de stand van de wetenschap, door het bundelen van expertise, het leveren van capaciteit en diensten en het stimuleren van samenwerking met en tussen belanghebbenden in deze zorgketen.

 

Programma managers

Rebecca van Pelt

GERIATRIE FYSIOTHERAPEUT

Bio

Natascha Muilwijk

GERIATRIE FYSIOTHERAPEUT

Bio

Lisanne Venema

GERIATRIE FYSIOTHERAPEUT

Bio

Visie netwerk

FysioDordt stimuleert vanuit haar Ouderen/Geriatrie netwerk samenwerking met belanghebbenden bij het leveren van geriatrische fysiotherapeutische zorg aan kwetsbare ouderen in Dordrecht en omstreken. In samenwerking met belanghebbenden op weg naar waardegedreven zorg.
Binnen deze samenwerking werken wij voortdurend en gericht aan de omslag naar waardegedreven zorg. Want dat is immers essentieel om de zorgkwaliteit te verbeteren, betaalbaar en uitvoerbaar te houden. Daarbij zoeken en vinden we de financiële middelen ter bekostiging van relevante initiatieven, implementeren we noodzakelijke technologie en processen en ontwikkelen we nieuwe inzichten.

 

Aansluiten bij dit netwerk?

Het Kennis Netwerk heeft de samenwerking gezocht en gevonden met het Geriatrienetwerk Drechtsteden. Daarmee is dit het eerste Kennis Netwerk wat als pilot Multidisciplinair georganiseerd is. 

Naast het praktisch samenwerking wat belangrijk is in het ontwikkelen van het integraal ouderen beleid. Dit gebeurd in samenwerking met andere partijen zoals DrechtDokters, ASZ, Gemeenten en Samergo. Moet het kennis netwerk zich beraden over de samenwerking en verbinding met de andere paramedische zorgverleners. 

Verzorgingsgebied

De geografische ‘footprint’  van het Ouderen / Geriatrienetwerk van FysioDordt is identiek aan het verzorgingsgebied van het Albert Schweitzer Ziekenhuis.

 

Wie zijn onze partners?

De belanghebbenden op operationeel niveau zijn: huisartsen en praktijkondersteuners, specialisten ouderengeneeskunde, klinische geriaters, neurologen, mantelzorgconsulenten, wijkverpleegkundigen en (ouderen)psychiaters.
De belanghebbenden op beleidsniveau zijn: gemeente Dordrecht, zorgverzekeraars, KNGF, Alzheimer Nederland, Stichting DrechtZorg.

Afstemming

Om vanuit de missie en visie goed in te spelen op de behoeften van oudere mensen met ingewikkelde ziekteproblemen is afstemming nodig. Die afstemming vindt plaats vanuit werkgroepen waarin alle belanghebbenden zijn of op termijn zullen worden vertegenwoordigd.