FysioDordt_beeldmerk

CVA/NAH Netwerk

Het CVA Netwerk FysioDordt e.o. bouwt vanuit haar deskundigheid aan verbetering van eerstelijns gezondheidszorg voor mensen die een CVA (beroerte) of NAH (niet aangeboren hersenletsel) hebben doorgemaakt.

Missie netwerk

Het CVA Netwerk FysioDordt e.o. bouwt vanuit haar deskundigheid aan verbetering van eerstelijns gezondheidszorg voor mensen die een CVA hebben doorgemaakt.
Vanuit de deskundigheid in houding en beweging biedt het CVA Netwerk kwalitatief hoogwaardige fysiotherapeutische zorg voor mensen met een CVA en/of de gevolgen hiervan in alle fasen van de ziekte conform de huidige richtlijnen.

 

Programma manager

Robin Norbart

Korte omschrijving Robin?

Visie

FysioDordt stimuleert vanuit haar Covid-19 Revalidatie Netwerk samenwerking met belanghebbenden bij het leveren van fysiotherapeutische zorg aan mensen die revalideren na een corona besmetting.
Zo hebben wij een sociale kaart ontwikkeld van praktijken die op basis van hun ontwikkelde expertise en ervaring in het begeleiden van longpatiënten en het volgen van scholingen inzake Covid-19 zich bekwaam voelen om de begeleiding dicht bij waar de patiënt woont ter hand te nemen.
Wij doen dat vanuit het principe; eenvoudig als het kan, complexer als het moet. Het zal duidelijk zijn dat er een grote variëteit zit in de ernst van de gevolgen voor de individuele patiënt. Zo is voor sommige patiënten het absoluut noodzakelijk dat zij na hun ziekenhuis verblijf opgenomen worden in een klinisch revalidatie centrum (Medisch Specialistische Revalidatie MSR of Geriatrische Revalidatie Zorg GRZ). En voor anderen is het weer noodzakelijk om dagbehandeling te volgen in een revalidatie centrum, of volstaat de begeleiding van een gespecialiseerde fysiotherapeut.

 

Aansluiten bij dit netwerk?

Is uw organisatie een belanghebbende partij bij dit Zorgnetwerk maar nog niet aangemeld als partner? Meld u dan aan per mail.

FysioDordt verzorgingsgebied

Het lokale verzorgingsgebied van FysioDordt m.b.t. het zorgnetwerk en zorgprojecten omvat de regio Drechtsteden. Deze regio valt voor het grootste deel samen met het adherentie gebied van het Albert Schweitzer Ziekenhuis. 

Belanghebbenden / partners

Het Covid-19 Revalidatie netwerk maakt ontmoeting en kennisuitwisseling mogelijk tussen professionals en afgevaardigden vanuit patiënten- of cliëntenperspectief. Wie zijn onze partners?
 
  • De samenwerkende partners op operationeel niveau zijn: Medisch specialisten van het ASZ en de huisartsen in onze regio.
  • De samenwerkende partners op beleidsniveau zijn: Nader te bepalen.

Afstemming

Om vanuit de missie en visie goed in te spelen op de behoeften van mensen die voor COVID-19 revalidatie in aanmerkingen komen, is afstemming nodig. Die afstemming vindt plaats vanuit werkgroepen waarin alle belanghebbenden zijn of op termijn zullen worden vertegenwoordigd.