FysioDordt_beeldmerk

Kennisnetwerken

FysioDordt heeft momenteel 9 kennisnetwerken. Elk netwerk heeft minimaal één programmamanager die als kartrekker fungeert.

Over onze netwerken

Alle netwerken hebben minimaal één programmamanager (kartrekker). Deze is het contactpersoon in het netwerk. Alle leden samen verzorgen de inhoud en de invulling van kwaliteit. Alle netwerken vergaderen 3-4 maal per jaar en zijn daarmee geaccrediteerd bij het KNGF. FysioDordt heeft op dit moment negen kennis netwerken. Samen met de leden van de netwerken wordt gekeken waar we eventueel netwerken kunnen samenvoegen om niet te veel overlap te hebben. En om de leden niet te belasten om van verschillende netwerken lid “te moeten” zijn. Het Corona Revalidatie Netwerk lijkt langs overbodig te worden. Daar wordt gezocht naar een voortzetting in een Netwerk COPD.