FysioDordt_beeldmerk

VKB netwerk

Een netwerk welke nauw samenwerkt met de Orthopeden van het ASZ in Dordrecht

Missie netwerk

FysioDordt verstevigt met haar VKB netwerk het aanbod en de kwaliteit van hoogwaardige fysiotherapie voor de diagnostiek en behandeling van mensen met klachten die betrekking hebben op de kruisband(en).

Het netwerk doet dit door voortdurend in te spelen op lokale maatschappelijke veranderingen, gebruik te maken van de ontwikkeling in de stand van de wetenschap, door het bundelen van expertise, het leveren van capaciteit en diensten en het stimuleren van samenwerking met en tussen belanghebbenden in deze zorgketen.

Programma managers

Rana de Koning

Mijn naam is Rana Koning. Werkzaam als fysiotherapeut bij Fysioooo, locatie Zwijndrecht in het ASZ ziekenhuis. Ik ben gespecialiseerd (naast longrevalidatie) in orthopedische revalidatie en dan met name de schouder en knie.

Wat betreft de behandeling van patiënten met een letsel van de voorste kruisband, heb ik samen met de orthopeden van het ASZ een samenwerkingsverband opgezet om de kniefunctie te testen 9 maanden postoperatief (Functioneel Diagnostisch Onderzoek).

Dit koppel ik terug naar artsen en behandelend fysiotherapeuten. Ik vind dan ook als kartrekker van het VKB-netwerk zeer belangrijk dat dit netwerk bestaat om meer uniformiteit te krijgen in behandelen en daarmee het beste resultaat voor patiënten te creëren.  

Mark Vereecken

Mijn naam is Mark Vereecken. Ik ben werkzaam als sport en manueel therapeut bij Paramedisch Centrum Slikkerveer in Ridderkerk sinds 2013. Na mijn opleiding sportfysiotherapie aan de universiteit Antwerpen, heb ik daar ook de opleiding manueel therapie gedaan.

Ik zie veel sportblessures waaronder ook VKB, mede door de verschillende literatuur hierover zijn wij ons als VKB netwerk gaan inzetten voor een consensus in de behandeling binnen ons netwerk.

Lennard Kal

Mijn naam is Lennard Kal, werkzaam sinds 2001 bij Fysiotherapie De Lus is Zwijndrecht. Vanaf 2003 mag ik mij sportfysiotherapeut noemen en sinds 2009 (master) manueel therapeut. Dankzij 23 jaar werkervaring heb ik al veel sporters mogen helpen om weer terug te komen na een kruisbandblessure. Deze behandeltrajecten zijn lang en soms best heftig. De worsteling met gevoelens en onzekerheden die mensen doormaken, vragen niet alleen om veel kennis en deskundigheid maar ook om een luisterend oor en een goed gesprek. Alle competenties die een hulpverlener moet hebben, worden hier gevraagd. Dat vind ik een enorm leuke uitdaging.

Ralf de Groot

Mijn naam is Ralf de Groot, master manueel therapeut en sportfysiotherapeut. Ik werk bij Sport Paramedisch Centrum van Wensen & de Jongh, een eerste lijnspraktijk in Dordrecht.
Door middel van het netwerk wil ik graag de samenwerking met andere disciplines in de regio stimuleren. Tevens mijzelf samen met enthousiaste collega’s in de regio blijven verbeteren op het gebied van VKB-revalidatie.  

Ruud Ouweneel

Mijn naam is Ruud Ouweneel en ik ben al geruime tijd werkzaam bij NH Fysiotherapie in Zwijndrecht als Master Sportfysiotherapeut. Deze studie heb in 2013 afgerond aan de Hoge School Rotterdam.

Doordat ik in de praktijk, en op het sportveld, regelmatig met kruisband blessures te maken heb werd mijn interesse in het VKB-netwerk gewekt. Middels deelname aan dit netwerk hoop ik mijn kennis te vergroten en daarnaast de kwaliteit van het behandelen en revalideren van deze patientengroep te verbeteren 

Visie netwerk

FysioDordt stimuleert vanuit haar VKB-netwerk (voorste kruisband) de samenwerking met belanghebbenden, zoals huisartsen en specialisten. Dit vindt voornamelijk plaats bij het leveren van fysiotherapeutische zorg aan mensen met knieklachten die gerelateerd kunnen worden aan de voorste kruisband.

Binnen de samenwerking met de (knie)specialisten van het Albert Schweitzer Ziekenhuis werken wij voortdurend en gericht aan het vergroten van de kennis betreffende de beste wetenschappelijk bewezen zorg. Dit doen wij door de theorie te combineren met de praktijk.

Op basis van verschillende richtlijnen en protocollen die nationaal en internationaal al zijn geschreven beoordelen wij wat voor het VKB-netwerk van FysioDordt waardevol, zinvol en praktisch is. Zo werken alle collega’s binnen dit netwerk met eenzelfde protocol/ richtlijn. Daarnaast oefenen wij manuele technieken die relevant zijn voor onderzoek / diagnostiek en bespreken we aan de hand van één of meerdere casuïstiek verschillende therapeutische strategieën. Deze worden bij voorkeur in een patiënt-fysiotherapeut setting gepresenteerd en besproken. 

Aansluiten bij dit netwerk?

Het VKB-netwerk vereist een actieve deelname van elke fysiotherapeut met affiniteit in de behandeling van mensen met voorste kruisbandletsel. Zo kunnen we met elkaar in ons verzorgingsgebied, Dordrecht en omstreken, de zorgkwaliteit verbeteren. Aangesloten fysiotherapeuten geregistreerd staan in het CKR (cnetraal kwaliteits Register) van het KNGF of in SKF. 
Daarnaast wordt er verwacht dat een deelnemer:
– Aantoonbaar 1 of meer kruisband gerelateerde opleidingen heeft gevolgd. 
– Of bereid is deze te volgen binnen 1 jaar na aansluiting bij het VKB-Netwerk. 

FysioDordt verzorgingsgebied

Het lokale verzorgingsgebied van FysioDordt m.b.t. het zorgnetwerk en zorgprojecten omvat de regio Drechtsteden. Deze regio valt voor het grootste deel samen met het adherentie gebied van het Albert Schweitzer Ziekenhuis. 

Leden van het VKB Netwerk

Wie zijn onze partners?

Het VKB netwerk maakt ontmoeting en kennisuitwisseling mogelijk tussen professionals en afgevaardigden vanuit patiënten- of cliëntenperspectief.
De belanghebbenden op operationeel niveau zijn: huisartsen en praktijkondersteuners, specialisten, mantelzorgconsulenten en wijkverpleegkundigen.
De belanghebbenden op beleidsniveau zijn: gemeente Dordrecht, zorgverzekeraars, KNGF.

Afstemming

Om vanuit de missie en visie goed in te spelen op de behoeften van mensen met klachten m.b.t. voorste kruisbanden is afstemming nodig. Die afstemming vindt plaats vanuit werkgroepen waarin alle belanghebbenden zijn – of op termijn zullen worden – vertegenwoordigd.