FysioDordt_beeldmerk

VKB netwerk

Korte omschrijvende tekst over Voorste Kruisbanden Netwerk

Missie netwerk

FysioDordt verstevigt met haar VKB netwerk het aanbod en de kwaliteit van hoogwaardige fysiotherapie voor de diagnostiek en behandeling van klachten m.b.t. kruisbanden voor mensen in Dordrecht en omstreken.
Het netwerk doet dit door voortdurend in te spelen op lokale maatschappelijke veranderingen, gebruik te maken van de ontwikkeling in de stand van de wetenschap, door het bundelen van expertise, het leveren van capaciteit en diensten en het stimuleren van samenwerking met en tussen belanghebbenden in deze zorgketen.

Programma managers

Rana de Koning

SPECIALISATIE

Bio

Lannard Kal

SPECIALISATIE

Bio

Ralf de Groot

SPECIALISATIE

Bio

Ruud Ouweneel

SPECIALISATIE

Bio

Visie netwerk

FysioDordt stimuleert vanuit haar Trauma netwerk samenwerking met belanghebbenden (zoals huisartsen en orthopedisch specialisten) bij het leveren van fysiotherapeutische zorg aan mensen met …..

Aansluiten bij dit netwerk?

De actieve deelname van elke fysiotherapeut met affiniteit in de behandeling van Traumaklachten is uitdrukkelijk gewenst. Zo kunnen we met elkaar in ons verzorgingsgebied de tijdige omslag naar waardegedreven zorg voor patiënten …..

FysioDordt verzorgingsgebied

Het lokale verzorgingsgebied van FysioDordt m.b.t. het zorgnetwerk en zorgprojecten omvat de regio Drechtsteden. Deze regio valt voor het grootste deel samen met het adherentie gebied van het Albert Schweitzer Ziekenhuis. 

Leden van het VKB Netwerk

Wie zijn onze partners?

Het VKB netwerk maakt ontmoeting en kennisuitwisseling mogelijk tussen professionals en afgevaardigden vanuit patiënten- of cliëntenperspectief.
De belanghebbenden op operationeel niveau zijn: huisartsen en praktijkondersteuners, specialisten, mantelzorgconsulenten en wijkverpleegkundigen.
De belanghebbenden op beleidsniveau zijn: gemeente Dordrecht, zorgverzekeraars, KNGF.

Afstemming

Om vanuit de missie en visie goed in te spelen op de behoeften van mensen met klachten m.b.t. voorste kruisbanden is afstemming nodig. Die afstemming vindt plaats vanuit werkgroepen waarin alle belanghebbenden zijn – of op termijn zullen worden – vertegenwoordigd.