FysioDordt_beeldmerk

Oncologie netwerk

Het Oncologie netwerk van FysioDordt netwerk biedt hoogwaardige fysiotherapie aan mensen die kanker hebben of hebben doorgemaakt.

Missie netwerk

FysioDordt verstevigt met haar Oncologie netwerk het aanbod en de kwaliteit van hoogwaardige eerstelijns fysiotherapie in het oncologie-domein in Dordrecht en omstreken voor mensen die kanker hebben of hebben doorgemaakt.
Het netwerk doet dit door voortdurend in te spelen op lokale maatschappelijke veranderingen, gebruik te maken van de ontwikkeling in de stand van de wetenschap, door het bundelen van expertise, het leveren van capaciteit en diensten en het stimuleren van samenwerking met en tussen belanghebbenden in deze zorgketen.

 

Programma manager

Mariëlle van Kampen

ONCOLOGIE  FYSIOTHERAPEUT

Mariëlle is in 2008 afgestudeerd als fysiotherapeut. In 2008 is zij gaan werken bij Fysique, een 1e lijns fysiotherapiepraktijk, in Dordrecht. In de afgelopen jaren heeft ze diverse cursussen gevolgd richting oncologie, orthopedie, knie, schouder, sportrevalidatie en dry needling.
Binnen het oncologiedomein wordt de groep ‘surviors’ steeds groter. Deze survivors ondervinden klachten aan het bewegingsapparaat door de behandelingen (chirurgie, chemotherapie en bestraling) en medicatie.
Mariëlle vindt het belangrijk dat de oncologie patiënt in zijn nabije omgeving kwalitatief goede fysiotherapeutische zorg krijgt aangeboden.

Visie netwerk

FysioDordt stimuleert vanuit haar Oncologie netwerk samenwerking met belanghebbenden bij het leveren van oncologische fysiotherapeutische zorg aan mensen met kanker in Dordrecht en omstreken ter verbetering van de kwaliteit van leven in alle fasen van de ziekte.
Binnen deze samenwerking werken wij voortdurend en gericht aan de omslag naar waardegedreven zorg. Want dat is immers essentieel om de zorgkwaliteit te verbeteren, betaalbaar en uitvoerbaar te houden. Daarbij zoeken en vinden wij de financiële middelen ter bekostiging van relevante initiatieven, implementeren we noodzakelijke technologie en processen en ontwikkelen we nieuwe inzichten.

 

Aansluiten bij dit netwerk?

De actieve deelname van elke fysiotherapeut werkzaam in het oncologie domein is uitdrukkelijk gewenst. Zo kunnen we met elkaar in ons verzorgingsgebied de tijdige omslag naar waardegedreven zorg voor kankerpatiënten realiseren.
Aangesloten fysiotherapeuten moeten vanzelfsprekend als fysiotherapeut geregistreerd staan in het Centraal Kwaliteits Register (CKR) van het KNGF. De minimale scholingseis bestaat uit:

  • Oncologische cliënten, fysiotherapeutische mogelijkheden (NPI) of
  • Fysiotherapeutische vaardigheden in de oncologie (AVANS)

 

Verzorgingsgebied

De geografische ‘footprint’  van het Oncologie netwerk van FysioDordt is identiek aan het verzorgingsgebied van het Albert Schweitzer Ziekenhuis.

Leden van het Oncologie Netwerk staan vermeld in de onderstaande lijst 

 

Wie zijn onze partners?

Het Oncologie netwerk maakt ontmoeting en kennisuitwisseling mogelijk tussen professionals en afgevaardigden vanuit patiënten- of cliëntenperspectief.
De belanghebbenden op operationeel niveau zijn: huisartsen en praktijkondersteuners, specialisten, oncologen, mantelzorgconsulenten en wijkverpleegkundigen.
De belanghebbenden op beleidsniveau zijn: gemeente Dordrecht, zorgverzekeraars, KNGF.

Afstemming

Om vanuit de missie en visie goed in te spelen op de behoeften van mensen met (complexe) schouderklachten is afstemming nodig. Die afstemming vindt plaats vanuit werkgroepen waarin alle belanghebbenden zijn – of op termijn zullen worden – vertegenwoordigd.