SEH

Projecten > SEH

Valincidenten bij ouderen zijn de belangrijkste oorzaak van letsel door een ongeval. Binnen het netwerk van FysioDordt bundelen we onze krachten en kennisIn het op te richten netwerk gaan de partners actief aan de slag en worden in het te ontwikkelen plan van aanpak de juiste zorg, doorverwijzing en preventieve acties verbonden aan de juiste professional. Dit zorgt voor tijdige signalering en effectieve zorg die een duidelijke meerwaarde zal bieden aan patiënten.

PROBLEEMSTELLING

Valincidenten bij ouderen zijn de belangrijkste oorzaak van letsel door een ongeval. Dat heeft veel impact op het persoonlijk leven van de ouderen zelf, zoals medische zorg, revalidatie en verminderd zelfvertrouwen,. Vanwege het feit dat Nederlanders steeds ouder worden en langer zelfstandig thuis wonen, is de verwachting dat het aantal valincidenten tot in ieder geval 2030 zal stijgen, evenals het aantal bezoeken aan de SEH (+46%) en ziekhuisopname (+50%). In tal van gemeenten wordt momenteel ingezet op valpreventie, vanwege het (bewezen) preventieve karakter van een valpreventieprogramma. In de regio Zuid-Holland Zuid zijn onder andere de Hoekse Waard, Molenlanden, Papendrecht, H.I. Ambacht en Dordrecht hiermee aan de slag. Nu is er nog een versnipperde aanpak zonder een eenduidige opvolging en verwijzing naar de juiste professional daarom willen we een startimpuls aanvragen om een geïntegreerd beleid te ontwikkelen.Doelstelling

In het op te richten netwerk gaan de partners actief aan de slag en worden in het te ontwikkelen plan van aanpak de juiste zorg, doorverwijzing en preventieve acties verbonden aan de juiste professional. Dit zorgt voor tijdige signalering en effectieve zorg die een duidelijke meerwaarde zal bieden aan patiënten. Het doel is om vanuit de vraag van de SEH van het ASZ ouderen met een verhoogd valrisico te begeleiden zodat het risico op een recidief binnen 1 jaar wordt teruggebracht met 40%. Dit percentage is gebaseerd op eerdere successen die behaald zijn in de regio Amsterdam met een soortgelijk initiatief (project Draaideur)

Project voortgang

Het project kent inmiddels veel partners. Het corona tijdperk heeft er echter voor gezorgd dat er in samenwerking met de SEH en de afdeling Geriatrie van het ASZ op dit moment een status quo is ontstaan. Zo snel als mogelijk zullen we verder gaan op de ingeslagen weg.

Een kerngroep – bestaande uit 3-4 personen uit het ASZ en 3 personen uit het bestuur van FsyioDordt – zal het project verder vorm geven met alle partners die op hun specifieke gebied belangrijk zijn.

De aanvraag voor subsidie van ZonMW is onderweg en zal binnenkort duidelijk zijn of we hiermee verder kunnen. Of dat we andere fondsen moeten werven.

Erik Havelaar

BEDRIJFSFYSIOTHERAPEUT

Omschrijvende tekst waarin hyperlink van zijn huidige praktijk is verwerkt. Via-vit.nl

Naar PZC Dordrecht >