FysioDordt_beeldmerk

Trauma netwerk

Het traumanetwerk van FysioDordt biedt hoogwaardige fysiotherapie aan mensen die hulp nodig hebben bij het herstellen na een ongeval/trauma.

Missie Netwerk Trauma

FysioDordt verstevigt met haar trauma netwerk het aanbod en de kwaliteit van hoogwaardige eerstelijns fysiotherapie in Drechtsteden en omstreken voor mensen die hulp nodig hebben bij het herstellen na een ongeval/trauma.

Het netwerk doet dit door voortdurend in te spelen op lokale maatschappelijke veranderingen, gebruik te maken van de ontwikkeling in de stand van de wetenschap, door het bundelen van expertise, het leveren van capaciteit en diensten en het stimuleren van samenwerking met en tussen belanghebbenden in deze zorgketen. Daarnaast onderhouden wij korte lijntjes met verwijzer/huisarts. 

Programma managers

Mark Vereecken

Sport en manueel therapeut

Mijn naam is Mark Vereecken. Ik ben werkzaam als sport en manueel therapeut bij Paramedisch Centrum Slikkerveer in Ridderkerk sinds 2013. Na mijn opleiding sportfysiotherapie aan de universiteit Antwerpen, heb ik daar ook de opleiding manueel therapie gedaan.

Lianne Boogaard

SPECIALISATIE

Mijn naam is Lianne Boogaard. In 2017 ben ik als fysiotherapeut afgestudeerd aan de Hogeschool Rotterdam. Sinds 2024 heb ik de opleiding tot MSK echografist afgerond. 

Ik ben werkzaam als fysiotherapeut bij ViaVit in Hendrik-Ido-Ambacht sinds 2022. 

Niels Hagen

SPECIALISATIE

Bio

Visie netwerk

FysioDordt stimuleert vanuit haar trauma netwerk samenwerking met belanghebbenden (zoals huisartsen en traumatologen) bij het leveren van fysiotherapeutische zorg aan mensen na een ongeval/trauma in Drechtsteden en omstreken.

Binnen de samenwerking met de afdeling traumatologie van het Albert Schweitzer Ziekenhuis werken wij voortdurend en gericht aan de omslag naar waarde gedreven zorg. Want dat is immers essentieel om de zorgkwaliteit te verbeteren, betaalbaar en uitvoerbaar te houden. Daarbij zoeken en vinden wij de financiële middelen ter bekostiging van relevante initiatieven, implementeren we noodzakelijke technologie en processen en ontwikkelen we nieuwe inzichten.

Aansluiten bij dit netwerk?

De actieve deelname van elke fysiotherapeut met affiniteit in de behandeling van Traumaklachten is uitdrukkelijk gewenst. Zo kunnen we met elkaar in ons verzorgingsgebied de tijdige omslag naar waardegedreven zorg voor patiënten …..

FysioDordt verzorgingsgebied

Het lokale verzorgingsgebied van FysioDordt m.b.t. het zorgnetwerk en zorgprojecten omvat de regio Drechtsteden. Deze regio valt voor het grootste deel samen met het adherentie gebied van het Albert Schweitzer Ziekenhuis. 

Wie zijn onze partners?

Het Traumanetwerk maakt ontmoeting en kennisuitwisseling mogelijk tussen professionals en afgevaardigden vanuit patiënten- of cliëntenperspectief.
De belanghebbenden op operationeel niveau zijn: huisartsen en praktijkondersteuners, specialisten, mantelzorgconsulenten en wijkverpleegkundigen.
De belanghebbenden op beleidsniveau zijn: gemeente Dordrecht, zorgverzekeraars, KNGF.

Afstemming

Om vanuit de missie en visie goed in te spelen op de behoeften van mensen met (complexe) traumaklachten is afstemming nodig. Die afstemming vindt plaats vanuit werkgroepen waarin alle belanghebbenden zijn – of op termijn zullen worden – vertegenwoordigd.