FysioDordt_beeldmerk

Schouder netwerk

FysioDordt verstevigt met haar Schoudernetwerk het aanbod en de kwaliteit van hoogwaardige fysiotherapie voor de diagnostiek en behandeling van schouderklachten voor mensen in Dordrecht en omstreken.

Missie netwerk

FysioDordt verstevigt met haar Schouder netwerk het aanbod en de kwaliteit van hoogwaardige fysiotherapie voor de diagnostiek en behandeling van schouderklachten voor mensen in Dordrecht en omstreken.
Het netwerk doet dit door voortdurend in te spelen op lokale maatschappelijke veranderingen, gebruik te maken van de ontwikkeling in de stand van de wetenschap, door het bundelen van expertise, het leveren van capaciteit en diensten en het stimuleren van samenwerking met en tussen belanghebbenden in deze zorgketen.

 

Programma manager

Remco Quak

MASTER SPORTFYSIOTHERAPEUT – ECHOGRAFIST

Remco, mede-eigenaar bij Paramedisch Centrum Schuilenburg, is in 2002 afgestudeerd als fysiotherapeut en in 2008 begonnen aan de Master opleiding. Ook heeft hij de opleiding tot In musculoskeletaal echografist voltooid.
Hij houdt zich voornamelijk bezig met schouderklachten en orthopedische revalidatie na operaties. Daarnaast werkt hij samen met orthopedisch chirurg Olivier van der Meijden in de Schouderpoli van van het Albert Schweitzer Ziekenhuis aan patiënten met langdurige of onbegrepen schouderklachten.
Remco heeft in 2017 het Schoudernetwerk opgezet met als doel het kennisniveau van omtrent schouderklachten te verhogen.

Visie netwerk

FysioDordt stimuleert vanuit haar Schouder netwerk samenwerking met belanghebbenden (zoals huisartsen en orthopedisch specialisten) bij het leveren van fysiotherapeutische zorg aan mensen met schouderklachten in Dordrecht en omstreken.
Binnen de samenwerking met de schouderpoli van het Albert Schweitzer Ziekenhuis werken wij voortdurend en gericht aan de omslag naar waardegedreven zorg. Want dat is immers essentieel om de zorgkwaliteit te verbeteren, betaalbaar en uitvoerbaar te houden. Daarbij zoeken en vinden wij de financiële middelen ter bekostiging van relevante initiatieven, implementeren we noodzakelijke technologie en processen en ontwikkelen we nieuwe inzichten.

Aansluiten bij dit netwerk?

De actieve deelname van elke fysiotherapeut met affiniteit in de behandeling van schouderklachten is uitdrukkelijk gewenst. Zo kunnen we met elkaar in ons verzorgingsgebied de tijdige omslag naar waardegedreven zorg voor patiënten met schouderklachten realiseren.
Aangesloten fysiotherapeuten moeten vanzelfsprekend als fysiotherapeut geregistreerd staan in het Centraal Kwaliteits Register (CKR) van het KNGF. De minimale scholingseis moet nog worden vastgesteld.

 

Verzorgingsgebied

De geografische ‘footprint’  van het Schouder netwerk van FysioDordt is identiek aan het verzorgingsgebied van het Albert Schweitzer Ziekenhuis.

[Afbeelding kaartje verzorgingsgebied]

Wie zijn onze partners?

Het Schoudernetwerk maakt ontmoeting en kennisuitwisseling mogelijk tussen professionals en afgevaardigden vanuit patiënten- of cliëntenperspectief.
De belanghebbenden op operationeel niveau zijn: huisartsen en praktijkondersteuners, specialisten, mantelzorgconsulenten en wijkverpleegkundigen.
De belanghebbenden op beleidsniveau zijn: gemeente Dordrecht, zorgverzekeraars, KNGF.

Afstemming

Om vanuit de missie en visie goed in te spelen op de behoeften van mensen met (complexe) schouderklachten is afstemming nodig. Die afstemming vindt plaats vanuit werkgroepen waarin alle belanghebbenden zijn – of op termijn zullen worden – vertegenwoordigd.