Meebewegen naar Waarde-gedreven Zorg

Welkom bij FysioDordt

Meebewegen naar Waardegedreven Zorg

Welkom bij FysioDordt

FysioDordt, voluit Coöperatie Fysiotherapie Dordrecht en Omstreken UA, is opgericht in 2011. De Coöperatie heeft een sterk groeiend aantal leden in het werkgebied Dordrecht en omstreken. Al onze leden zijn fysiotherapeut, onderschrijven het belang voor het maken van de omslag naar waardegedreven zorg en dragen bij aan de uitvoering van onze initiatieven. Initiatieven die we in nauwe samenwerking nemen met alle betrokkenen in de zorg; zorgprofessionals, zorgverzekeraars, (lokale) overheid en zorginstellingen.

Met elkaar op weg naar waardegedreven zorg.

Hieronder heb je direct toegang tot fysiotherapiepraktijken met vestigingen en fysiotherapeuten in het verzorgingsgebied van Fysiodordt.

Missie en Visie

Ontdek op welke manier wij vanuit de fysiotherapie gericht bijdragen aan de omslag naar waardegedreven zorg in ons werkgebied. Vandaag, morgen en in de toekomst.

Werkgebied

Waardegedreven zorg vereist een perfect functionerende lokale zorgketen. Daarom is ons werkgebied geconcentreerd op Dordrecht en omstreken. Hoe zit dat precies?

Nieuws berichten

Lees wat wij te vertellen hebben over de doelstelling, fasering en realisatie van onze zorgprojecten. Volg de ontwikkelingen van onze zorgnetwerken.

FysioDordt

ZORGPROJECTEN

Erkende en aanbevolen interventies of projecten/programma’s met sterke aanwijzingen voor effectiviteit. Dat zijn de innovaties die FysioDordt helpen in de omslag naar waardegedreven zorg. Voor een goede organisatie en uitvoering is de financieringsopzet van zo’n initiatief helder. En als ook de overige randvoorwaarden van zo’n project of programma passen bij de capaciteit van FysioDordt, dan neemt FysioDordt initiatief voor implementatie. Zo dragen we telkens bij aan betere kwaliteit van de zorg, betere gezondheid van de patiënt en lagere maatschappelijke kosten.

Met elkaar op weg naar waardegedreven zorg.

Maak kennis met de FysioDordt Zorgprojecten via één van de panelen hieronder

FysioDordt

ZORGNETWERKEN

Interprofessionele samenwerking tussen zorgverleners vormt de kern van al onze FD Zorgnetwerken. Dit kenmerkt zich door gezamenlijke kwaliteitskaders, -richtlijnen en protocollen en multidisciplinair overleg. Stap voor stap groeien we zo naar ‘georganiseerd professionalisme’. Maar er is nog veel te doen; er zijn bijvoorbeeld andere wettelijke- en financiële kaders nodig. Er zijn daarbij soms nieuwe contractvormen gewenst. Ook zullen nieuwe interprofessionele standaarden, curricula, opleidingen hun intrede doen. Binnen FysioDordt gaan we ons best doen kwaliteit in eigen hand te krijgen en te houden.

Zo zijn we met elkaar op weg naar waardegedreven zorg.

Maak kennis met de FysioDordt Zorgnetwerken via één van de panelen hieronder

Waardegedreven Zorg

Waarde-gedreven Zorg

Wij zetten in op het Quadruple Aim principe  Betere gezondheid houden of verkrijgen, door verbeterde zorgkwaliteit en ook tegen lagere maatschappelijke kosten. Met de juiste beleving van de zorgprofessionals. Dát is nodig om de zorg betaalbaar en uitvoerbaar te houden. Immers, we zien door allerlei omstandigheden een stijgende en veranderende zorgvraag en sterk toenemende kosten. Dit komt vooral doordat we ouder worden, niet altijd gezonder leven en door de innovaties in de zorg met nieuwe behandelmogelijkheden.
FysioDordt volgt het pad van waardegedreven zorg. Zo dragen we bij aan een gezond, betaalbaar en toekomstvast zorgstelstel met aandacht voor patiënt en zorgverlener. Want er is geen alternatief. Wij doen dat door initiatieven in ons werkgebied. Samen alle betrokkenen in de zorg; zorgprofessionals, zorgverzekeraars, (lokale) overheid en zorginstellingen.

Betere Kwaliteit
Betere Werkomstandigheden
Betere Gezondheid
Lagere kosten

Interesse?

Schrijf u in voor de FysioDordt Nieuwsbrief

Elke maand in 10 minuten op de hoogte van inhoudelijk nieuws over waardegedreven zorg in Dordrecht en omstreken. 89% van de lezers beoordeelt onze nieuwsbrief met ‘goed’ tot ‘uitstekend’! We gaan vertrouwelijk om met uw gegevens.

Ja, verstuur mij dit nieuws per e-mail.

    Nog meer interesse?

    Wordt lid van FysioDordt

    Beweeg mee zodat uw fysiotherapie praktijk meegroeit in het sterk veranderende zorglandschap.