FysioDordt en Blijven Staan 

Samen met de gemeenten van de Drechtsteden invulling geven aan IZA vraagstukken 

Vanuit een integraal ouderen beleid invulling geven aan valpreventie 

De uitdagingen zoals beschreven in het Integraal Zorg Akkoord (IZA) vragen nauwe samenwerking van het publieke, sociale en zorgdomein met bewoners. Alleen dan is het mogelijk voor alle bewoners passende en toegankelijke zorg te leveren, waarbij stimuleren van een gezonde leefstijl en preventie belangrijke speerpunten zijn.

De vijf in het Gezond en actief Leven akkoord (GALA) vastgelegde ketenaanpakken, vragen dan ook om juist die samenwerking.

De Paramedie is een strategische lange termijn partner voor de gemeente. We kunnen niet zonder elkaar gezien onze gezamenlijke uitdagingen. Door samenwerking aan de ketenaanpakken uit het GALA werken we samen aan de doelen van het IZA. De samenwerking richt zich nadrukkelijk ook op de komende 4 jaar. De inzet is een duurzame integrale samenwerking op de verschillende facetten van (positieve) gezondheid.

Fysio Dordt kan en wil als sterke partner deelnemen aan die samenwerking om te komen tot een sterke eerste lijn die de uitdagingen van deze ketenaanpakken aan kan gaan.

Fysio Dordt projecten

FysioDordt en Blijven Staan

Doel 

Missie

FysioDordt  en DrechtMax zijn organen die alle paramedische disciplines in Dordrecht (en daarbuiten) verenigingen als volwaardig gesprekspartner meedenkt over vraagstukken en integraal beleid. Dit alles op het gebied van zorg en welzijn in Dordrecht om de toegankelijkheid, doelmatigheid en kwaliteit van zorg te waarborgen en daarmee een waardevolle bijdrage te leveren aan de gezondheid van de inwoners van Dordrecht.

Visie

Of het nu gaat om preventieve of curatieve aanpak van uitdagingen op het gebied van zorg en welzijn, paramedici zijn belangrijke partners in het leveren van passende zorg op de juiste plek. Ze kennen de problemen in hun wijk en zijn zich bewust van de complexiteit. In samenwerking met bewoners van die wijk en professionals uit de verschillende domeinen werken ze aan het verbeteren van gezondheid, leefstijl en kwaliteit van leven.

FysioDordt heeft het volgende plan

 

 • Verbindt alle paramedische disciplines onderling en met alle andere disciplines binnen het zorgdomein.
 • De gemeente Dordrecht en omliggende gemeenten kennen veel wijken. elke wijk heeft andere bewoners en andere wensen. Door het inzetten van en samenwerken met verschillende professionals met de gevraagde kennis en gevolgde valpreventie opleidingen in de verschillende wijken, zorgen wij ervoor dat er voor elke bewoner van Dordrecht altijd een testmoment in de buurt is.
 • Ontzorgt uitvoerende zorgprofessionals door alle bijkomende taken van hen over te nemen: coördinatie, verbinding & facilitatie.
 • Fysio Dordt brengt de structuur aan in deze ketenaanpak.

Vervolgstappen

Bovenstaande in aanmerking nemende kunnen de volgende punten van belang zijn om vervolg stappen te maken
 • Het bij elkaar brengen van de besturen en initiatiefnemers van FysioDordt, DrechtDokters, GGD, ASZ. 
 • Plan de campagne maken voor de komende tijd.
 • Tijdsplan
 • Financiering van de eerste stappen
 • Kartrekkers en organisatie structuur neerzetten.
 • Bestaande netwerken infomeren en betrekken bij deze ontwikkelingen.
 • Het in kaart brengen van multidisciplinaire initiatieven in samenwerking.
 • Stakeholders informeren en eventuele wensen ophalen.

Doel komend jaar:

 • Organiseren
 • Formaliseren
 • Begrijpen
 • Financieren