Missie en visie

Missie Fysio Dordt

Herstel en behoud van kwaliteit van leven en bewegen is de kern van fysiotherapie. Wij verstevigen die kern door voortdurend in te spelen op lokale maatschappelijke veranderingen en gebruik te maken van ontwikkeling in de stand van de wetenschap door het bundelen van expertise, het leveren van capaciteit en diensten en het behoud van betrokkenheid van de aangesloten praktijken in Dordrecht en omstreken.
  • Onze Missie is het fundament voor de Coöperatie
  • Onze Missie heeft een blijvend karakter in een veranderend zorglandschap
  • Onze Missie definieert ons bestaansrecht en illustreert onze identiteit vanuit de kernwaarden van de Coöperatie

Visie FysioDordt

Samen met belanghebbenden werken wij bij het leveren van fysiotherapeutische zorg aan inwoners van Dordrecht en omstreken voortdurend en gericht aan de omslag naar waardegedreven zorg. Daarbij zoeken en vinden wij de financiële middelen ter bekostiging van relevante initiatieven, implementeren we noodzakelijke technologie en processen en ontwikkelen we nieuwe inzichten.

  • Onze Visie is inspirerend en geeft een visionair en ambitieus beeld van wat de Coöperatie wil zijn
  • Onze Visie is gericht op de realiteit van vandaag, de kansen van morgen en die in de verre toekomst
  • Aanpassing van onze Strategie zorgt dat onze Visie altijd blijft aansluiten op onze Missie

Kernwaarden

Onze Kernwaarden bestaan uit drie elementen:
  • Vakkundigheid
  • Samenwerking met betrokkenen
  • Het lokaal organiseren van de implementatie van fysiotherapie in Waardegedreven Zorg

Kennisnetwerken.
Interprofessionele samenwerking

De Kennisnetwerken van FysioDordt zijn een mooi voorbeeld van interprofessionele samenwerking en vormt een belangrijke basis van onze coöperatie. Kwaliteitskaders, -richtlijnen en protocollen en multidisciplinair overleg kenmerkt deze samenwerking. Wij zijn van mening dat kwaliteit met al zijn invalshoeken van de beroepsgroep is en wij staan ervoor om de kwaliteit van onze beroepsgroep in eigen hand te houden. Stap voor stap groeien we zo naar ‘georganiseerd professionalisme’. Maar er is nog veel te doen; er zijn bijvoorbeeld andere wettelijke- en financiële kaders nodig. Er zijn daarbij soms nieuwe contractvormen gewenst. Ook zullen nieuwe interprofessionele standaarden, curricula, opleidingen hun intrede doen.
Zo zijn wij met elkaar op weg naar waardegedreven zorg

Waardegedreven zorg

FysioDordt, voluit Coöperatie Fysiotherapie Dordrecht en Omstreken UA, is opgericht in 2011. De Coöperatie heeft een sterk groeiend aantal leden in het werkgebied Dordrecht en omstreken. Al onze leden zijn fysiotherapeut, onderschrijven het belang voor het maken van de omslag naar waardegedreven zorg en dragen bij aan de uitvoering van onze initiatieven. Initiatieven die we in nauwe samenwerking nemen met alle betrokkenen in de zorg; zorgprofessionals, zorgverzekeraars, (lokale) overheid en zorginstellingen.

VOORZITTER

Martijn Michielse

Martijn is in 1974 geboren in Dordrecht en daar is hij sinds 2002 ook werkzaam. Martijn is maat bij Fysique, een praktijk met 7 collega’s op 2 locaties. Als hij niet aan het werk is dan beoefent hij graag sport, zoals (beach) volleybal of golf of kijkt sport. Daarnaast probeert hij sturing te geven aan Next Volley Dordrecht waar hij sinds 2012 in het bestuur zit. Sinds de oprichting van de Coöperatie FysioDordt heeft hij de ontwikkelingen op de voet gevolgd. Na een paar jaar is hij in het bestuur gekomen. Sinds 2018 is hij voorzitter. Martijn gelooft dat als we meer samenwerken we meer kunnen betekenen en bereiken. En dat bedoelt hij dan in de brede zin des woords; voor de patiënt, voor de therapeut, voor de praktijken en voor de zorg in het algemeen.

Overzicht bestuur

OUDEREN

Marcel van Houten

Marcel is in 1990 gestart als fysiotherapeut in Rotterdam Centrum. Vanaf 2010 werkt hij bij PZC Dordrecht op de geriatrische revalidatie (GRZ) als ook in de 1e lijn. In die combinatie kan hij zich maximaal inzetten voor kwetsbare ouderen. Met een uitgebreid multidisciplinair team met diverse specialismen werkt hij zo aan de zelfredzaamheid van onze oudere cliënten. Hij vindt het belangrijk dat collega’s elkaars kwaliteiten kennen en daadwerkelijk samenwerken zodat kwetsbare ouderen vanuit hun hulpvraag de best mogelijke behandeling krijgen. Zowel intra- als interdisciplinair. Die zienswijze stimuleert hij ook vanuit FysioDordt.

LID EN VERTEGENWOORDIGER HOEKSE WAARD

Jeroen Verschut

Jeroen is sinds 1994 praktijkeigenaar. De praktijk heeft vier vestigingen met acht therapeuten en biedt diverse specialismen. De praktijk doet mee aan het Plus-programma van het Zilveren Kruis. Kwaliteit, transparantie en klantvriendelijkheid zijn voor onze praktijk sleutelwoorden. Vanuit de wens om de samenwerking binnen de fysiotherapie Hoeksche Waard te verbeteren is de mogelijkheid gekomen tot aansluiting bij de Coöperatie FysioDordt. Als bestuurslid probeert Jeroen de verbindende factor te zijn voor en naar de Hoeksche Waard en haar stakeholders, zoals de huisarts, verschillende ziekenhuizen en de fysiotherapeuten onderling.

COMMUNICATIE

Erik Havelaar

Erik Havelaar is sinds ’85 fysiotherapeut in Hendrik Ido Ambacht. Hij woont in Rotterdam-Zuid met Anita. Hun 4 kinderen zijn zelfstandig en 3 kleinkinderen geven hen eretitels als opa en oma. De praktijk Via-Vit biedt veel specialismen onder diverse kwaliteitssystemen van de zorgverzekeraars vanuit 3 vestigingen met 16 fysiotherapeuten en 2 assistenten. Hij werkt met zijn team intensief samen met andere paramedici binnen de regio. Die zienswijze brengt hij graag in bij FysioDordt door zorgnetwerken verder te ontwikkelen en goede kwaliteit stap voor stap in eigen hand te nemen.

SECRETARIS / PENNINGMEESTER

ANJA DINGEMANS

Anja is een geboren en getogen Dordtse. Ze is sinds 1981 gediplomeerd. Na enige jaren in verpleeghuis Crabbehoff gewerkt te hebben is ze sinds 1990 als zelfstandig fysiotherapeute gevestigd in en rond woonzorgcentrum Dubbelmonde. Sinds 2013 werkt ze vanuit de maatschap Vitaliz met drie maten uitsluitend aan het verbeteren van zelfredzaamheid en levenskwaliteit van kwetsbare ouderen. Tegenwoordig verplaatst haar werk zich steeds meer naar de wijk door de toenemende vraag voor fysiotherapeutische begeleiding aan huis bij kwetsbare ouderen. Samenwerking is haar sleutel voor het realiseren van steeds betere zorg. Mede daarom is zij sinds 2015 penningmeester van Coöperatie FysioDordt.