landelijk netwerk chronische zorg

Een landelijk dekkend netwerk van zorgverleners gespecialiseerd in de behandeling van Perifeer Arterieel Vaatlijden (PAV), long- en hartaandoeningen.

FysioDordt en het Chronisch Zorgnet

Het Chronisch ZorgNet is in 2010 opgericht als ClaudicatioNet en streeft naar transparante, doelmatige en hoogwaardige zorg voor deze patiëntengroepen. Hiervoor werkt het Chronisch ZorgNet samen met diverse beroeps- en patiëntenverenigingen. Dit netwerk bestaat uit therapeuten die gesuperviseerde beweegtherapie en leefstijl begeleiding aanbieden. De kwaliteit van de behandeling wordt geborgd door een aanvullende set kwaliteitsvoorwaarden waaraan de Chronisch ZorgNet therapeuten voldoen.

Dit Netwerk staat los van FysioDordt, maar praktijken binnen FysioDordt zijn wel via een aantal therapeuten verbonden met het Chronisch ZorgNet.

Landelijke netwerken

Parkinson Net

Kartrekker binnen FysioDordt

Erik Havelaar

BEDRIJFSFYSIOTHERAPEUT

Omschrijvende tekst waarin hyperlink van zijn huidige praktijk is verwerkt. Via-vit.nl

Aansluiten bij dit netwerk?

Ben je aangesloten bij het Chronisch ZorgNet en wil je hier ook vermeld worden. Word lid van FysioDordt.

Wie zijn onze partners.