FysioDordt_beeldmerk

Corona revalidatie netwerk

FysioDordt verstevigt met haar Corona Revalidatie netwerk het aanbod van hoogwaardige fysiotherapie aan mensen die revalideren na het doormaken van een corona besmetting in Dordrecht en omstreken.

Missie netwerk

FysioDordt verstevigt met haar COVID-19 Revalidatie netwerk het aanbod van hoogwaardige fysiotherapie aan mensen die revalideren na het doormaken van een corona besmetting in Dordrecht en omstreken.
Om de juiste zorg bij de patiënt te vinden wordt er gewerkt via triages. D.w.z. dat meerdere deskundigen in overleg bekijken wat de juiste keuze is. Dat kan de medisch specialist zijn in samenspraak met de gespecialiseerde verpleegkundige en de revalidatiearts, maar het kan ook de huisarts zijn samen met de poh (praktijk ondersteuner). Via deze triage is de juiste nazorg gegarandeerd.
Ook binnen FysioDordt zijn er duidelijke afspraken dat u bij een fysiotherapeut komt die het beste bij uw zorgvraag past. In de sociale kaart kan dan gebruik worden gemaakt van de aanwezige specifieke deskundigheid. Voor zowel fysieke, cognitieve en mentale aspecten zijn er specialisten.
Zo ziet u dat u bij de fysiotherapeuten van het samenwerkingsverband FysioDordt e.o. kunt rekenen op de juiste zorg: eenvoudig als het kan complex als het moet.

 

Programma managers

Chris De Jongh

Joeri Verhoef

Visie

FysioDordt stimuleert vanuit haar Covid-19 Revalidatie Netwerk samenwerking met belanghebbenden bij het leveren van fysiotherapeutische zorg aan mensen die revalideren na een corona besmetting.
Zo hebben wij een sociale kaart ontwikkeld van praktijken die op basis van hun ontwikkelde expertise en ervaring in het begeleiden van longpatiënten en het volgen van scholingen inzake Covid-19 zich bekwaam voelen om de begeleiding dicht bij waar de patiënt woont ter hand te nemen.
Wij doen dat vanuit het principe; eenvoudig als het kan, complexer als het moet. Het zal duidelijk zijn dat er een grote variëteit zit in de ernst van de gevolgen voor de individuele patiënt. Zo is voor sommige patiënten het absoluut noodzakelijk dat zij na hun ziekenhuis verblijf opgenomen worden in een klinisch revalidatie centrum (Medisch Specialistische Revalidatie MSR of Geriatrische Revalidatie Zorg GRZ). En voor anderen is het weer noodzakelijk om dagbehandeling te volgen in een revalidatie centrum, of volstaat de begeleiding van een gespecialiseerde fysiotherapeut.

 

Aansluiten bij dit netwerk?

Is uw organisatie een belanghebbende partij bij dit Zorgnetwerk maar nog niet aangemeld als partner? Meld u dan aan per mail.

Verzorgingsgebied

De geografische ‘footprint’  van het Corona revalidatie netwerk van FysioDordt is identiek aan het verzorgingsgebied van het Albert Schweitzer Ziekenhuis. Dit betreft in grote lijnen de regio Zuid-Holland-zuid. 

[Afbeelding kaartje verzorgingsgebied]

Belanghebbenden / partners

Het Covid-19 Revalidatie netwerk maakt ontmoeting en kennisuitwisseling mogelijk tussen professionals en afgevaardigden vanuit patiënten- of cliëntenperspectief. Wie zijn onze partners?
 
  • De samenwerkende partners op operationeel niveau zijn: Medisch specialisten van het ASZ en de huisartsen in onze regio.
  • De samenwerkende partners op beleidsniveau zijn: Nader te bepalen.

Afstemming

Om vanuit de missie en visie goed in te spelen op de behoeften van mensen die voor COVID-19 revalidatie in aanmerkingen komen, is afstemming nodig. Die afstemming vindt plaats vanuit werkgroepen waarin alle belanghebbenden zijn of op termijn zullen worden vertegenwoordigd.