FysioDordt_beeldmerk

Artrose netwerk

FysioDordt verstevigt met haar Artrose netwerk het aanbod en de kwaliteit van hoogwaardige fysiotherapie voor de diagnostiek en behandeling van artrose voor de bewoners in Dordrecht en omstreken.

Missie netwerk

FysioDordt verstevigt met haar Artrose netwerk het aanbod en de kwaliteit van hoogwaardige fysiotherapie voor de diagnostiek en behandeling van artrose voor mensen in Dordrecht en omstreken.
Het netwerk doet dit door voortdurend in te spelen op lokale maatschappelijke veranderingen, gebruik te maken van de ontwikkeling in de stand van de wetenschap, door het bundelen van expertise, het leveren van capaciteit en diensten en het stimuleren van samenwerking met en tussen belanghebbenden in deze zorgketen.

 

Programma managers

Peter Postema

MASTER MANUELE THERAPIE

Biotekst Peter 

Ton Ringlever

MASTER MANUELE THERAPIE

Ton werkt vanaf september 1987 en is vanaf juni 2008 Master Manuele therapie. Naast het werk in de praktijk (De Lus in Zwijndrecht) is Ton ook docent op de Hogeschool te Rotterdam op de Master opleiding Manuele Therapie. 

Visie netwerk

FysioDordt stimuleert vanuit haar Artrose netwerk samenwerking met belanghebbenden (zoals huisartsen en specialisten) bij het leveren van fysiotherapeutische zorg aan mensen met artrose klachten in Dordrecht en omstreken.
Binnen de samenwerking met de schouderpoli van het Albert Schweitzer Ziekenhuis werken wij voortdurend en gericht aan de omslag naar waardegedreven zorg. Want dat is immers essentieel om de zorgkwaliteit te verbeteren, betaalbaar en uitvoerbaar te houden. Daarbij zoeken en vinden we de financiële middelen ter bekostiging van relevante initiatieven, implementeren we noodzakelijke technologie en processen en ontwikkelen we nieuwe inzichten.

 

Monique van Kaam

SPECIALISATIE

Biotekst Monique 

Aansluiten bij dit netwerk?

Wordt lid van FysioDordt

Elk kennis netwerk van FysioDordt voldoet aan een aantal  basis voorwaarden .  Format Kennisnetwerk

De actieve deelname van elke fysiotherapeut met affiniteit in de behandeling van artrose is uitdrukkelijk gewenst. Zo kunnen we met elkaar in ons verzorgingsgebied de tijdige omslag naar waardegedreven zorg voor artrose patiënten realiseren. Dit gebeurt in samenwerking met de orthopeden vanuit het Albert Schweitser Ziekenhuis. 
Aangesloten fysiotherapeuten moeten vanzelfsprekend als fysiotherapeut geregistreerd staan in het Centraal Kwaliteits Register (CKR) van het KNGF of van het SKF. Ook een actieve BIG registratie wordt vereist. 
De minimale scholingseis bestaat uit:

  • Algemeen fysiotherapeut zijn
  • Actieve deelname in het netwerk 

FysioDordt verzorgingsgebied

Het lokale verzorgingsgebied van FysioDordt m.b.t. het zorgnetwerk en zorgprojecten omvat de regio Drechtsteden. Deze regio valt voor het grootste deel samen met het adherentie gebied van het Albert Schweitzer Ziekenhuis. 

Wie zijn onze partners?

De belanghebbenden op operationeel niveau zijn: huisartsen en praktijkondersteuners, specialisten, mantelzorgconsulenten en wijkverpleegkundigen.
De belanghebbenden op beleidsniveau zijn: gemeente Dordrecht, zorgverzekeraars, KNGF.

Afstemming

Om vanuit de missie en visie goed in te spelen op de behoeften van mensen met artrose is afstemming nodig. Die afstemming vindt plaats vanuit werkgroepen waarin alle belanghebbenden zijn of op termijn zullen worden vertegenwoordigd.