FysioDordt_beeldmerk

GLI netwerk

Het GLI netwerk (Gecombineerde Leefstijl Interventie) is een netwerk van FysioDordt waarin 16 leefstijlcoaches aangesloten zijn. De GLi is gericht op een gedragsverandering om een gezonde leefstijl te bereiken en te behouden.

Binnen de GLi wordt er advies gegeven gericht op:

  • Gezond bewegen
  • Gezonde (eet)gewoonte
  • Gezonde voeding

De GLi is gericht op een gedragverandering om een gezonde leefstijl te bereiken en te behouden. Een GLi traject duurt 2 jaar en bestaat uit verschillende individuele- en groepsbijeenkomsten. Er zijn ongeveer 12 bijeenkomsten per jaar. En daarnaast kunnen er verschillende beweegprogramma’s ingezet worden.
De GLi is bedoeld voor persoen met een BMI vanaf 25 samen met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten of een verhoogd risico op DM type II. En zonder deze risico’s met een BMI hoger dan 30.

Programma manager

Wouter Verschoor

MASTER MANUELE THERAPIE I.O.

Biotekst Wouter

Doelstelling

De Gecombineerde Leefstijl Interventie is binnen FysioDordt een netwerk van 16 leefstijl coaches die met elkaar op uniforme werkzaam zijn. De coaches zijn allen aangesloten bij het KNGF register van leefstijl coaches. De coaches werken volgens een erkend GLi programma
Samen met de deelnemers werken de leefstijl coaches aan een zinnige begeleiding en vergroten van eigen regie. Daarbij werken we aan een constante kwaliteitsverbetering.

De huisarts stelt de diagnose of de verzekerde een GLi kan krijgen. De huisarts verwijst de verzekerde naar een GLi. DE GLi wordt door de zorgverzekering vergoed uit de basis verzekering. De kosten van de GLi vallen niet onder het eigen risico van de zorgverzekering.
De GLi motiveert de deelnemer tot regelmatig bewegen buiten de GLi bijeenkomsten om. Voor het daadwerkelijk bewegen met de deelnemer zelf initiatief nemen en zoveel mogelijk aansluiten bij de mogelijkheden in de eigen omgeving. De leefstijl coaches kennen de lokale omgeving heel goed en kan de deelnemers adviseren.

 

Aansluiten bij dit netwerk?

Ben jij leefstijlcoach en werkzaam bij een Fysiotherapie praktijk in de Drechtsteden. reageer en stuur een mail als je de ambitie hebt om je inzet en kennis te delen met een actief netwerk van leefstijl coaches. Samen staan we sterk(er)

Verzorgingsgebied

De geografische ‘footprint’  van het GLI netwerk van FysioDordt is identiek aan het verzorgingsgebied van het Albert Schweitzer Ziekenhuis. Dit betreft in grote lijnen de regio Zuid-Holland-zuid. 

[Afbeelding kaartje verzorgingsgebied]

Wie zijn onze partners?

Afstemming

Om vanuit de missie en visie goed in te spelen op de behoeften van mensen die voor GLI in aanmerkingen komen, is afstemming nodig. Die afstemming vindt plaats vanuit werkgroepen waarin alle belanghebbenden zijn of op termijn zullen worden vertegenwoordigd.