FysioDordt Projecten

Het organiseren van de Paramedie in de Drechtsteden.

FysioDordt heeft voor de komende tijd een aantal speerpunten 

  • Het verbreden van het monodisciplinaire verband van FysioDordt naar multidisciplinaire samenwerking.
  • Invulling geven aan het IZA akkoord en aansluiten bij de vraagstukken vamuit het sociale domein van de gemeenten uit onze regio de Drechsteden. 
  • Het verdiepen van de samenwerking met onze stakeholders. 

FysioDordt heeft monodisciplinair het volgende idee

Missie: Herstel en behoud van kwaliteit van leven en bewegen is de kern van fysiotherapie. Wij verstevigen die kern door voortdurend in te spelen op lokale maatschappelijke veranderingen en gebruik te maken van ontwikkeling in de stand van de wetenschap door het dundelen van expertise, het leveren van capaciteit en diensten en het behoud van betrokkenheid van de aangesloten praktijken in Dordrecht en omstreken.
Dit wordt ondersteund met de visie:
Samen met belanghebbenden werken wij bij het leveren van fysiotherapeutische zorg aan de inwoners van Dordrecht en omstreken voortdurend en gericht aan de omslag naar waarde gedreven zorg. Daarbij zoeken en vinden wij de financiële middelen ter bekostiging van relevante initiatieven, implementeren we noodzakelijke technologie en processen en ontwikkelen we nieuwe inzichten.

De waarde gedreven zorg zien we ook als Quadruple Aim.
Het bestuur van FysioDordt heeft mede door het advies van Be-Bright gedachte over vervolgstappen die kunnen leiden tot een sterke georganiseerde eerste lijn in de Drechtsteden.