Bestuur FysioDordt

Het bestuur van FysioDordt bestaat uit 3 leden die 10 maal per jaar bijeenkomen om de missie en visie vorm te geven. Het bestuur van FysioDordt heeft behoefte aan 1-2 nieuwe leden.
  • 50 Praktijken in de Drechtsteden.
  • 9 Netwerken houden zich bezig met Waardegedreven Zorg.
  • 2 maal per jaar is er een Algemene Ledenvergadering waarin het bestuur verantwoording geeft voor het beleid van de afgelopen periode en waarin de leden input kunnen geven voor de komende periode. In de voorjaarsvergadering wordt de begroting vastgesteld.
Het bestuur is blij met de bovenstaande hoeveelheid aan actieve lid praktijken. Deze praktijken met de werkzame fysiotherapeuten vormen een belangrijk eenheid in de eerste lijn zorg van de regio Drechtsteden. In een goede samenwerking met de huisartsen, de ZGWA en andere zorggroepen, zijn wij in staat om waarde gedreven zorg in de eerste lijn vorm te geven.

Bestuur van FysioDordt

Voorzitter

MARTIJN MICHIELSE

administratie en financiën

ANJA DINGEMANS

Communicatie

ERIK HAVELAAR

VOORZITTER

Martijn Michielse

Martijn is in 1974 geboren in Dordrecht en daar is hij sinds 2002 ook werkzaam. Martijn is maat bij Fysique, een praktijk met 7 collega’s op 2 locaties. Als hij niet aan het werk is dan beoefent hij graag sport, zoals (beach) volleybal of golf of kijkt sport. Daarnaast probeert hij sturing te geven aan Next Volley Dordrecht waar hij sinds 2012 in het bestuur zit. Sinds de oprichting van de Coöperatie FysioDordt heeft hij de ontwikkelingen op de voet gevolgd. Na een paar jaar is hij in het bestuur gekomen. Sinds 2018 is hij voorzitter. Martijn gelooft dat als we meer samenwerken we meer kunnen betekenen en bereiken. En dat bedoelt hij dan in de brede zin des woords; voor de patiënt, voor de therapeut, voor de praktijken en voor de zorg in het algemeen.

Overzicht bestuur

OUDEREN

Marcel van Houten

Marcel is in 1990 gestart als fysiotherapeut in Rotterdam Centrum. Vanaf 2010 werkt hij bij PZC Dordrecht op de geriatrische revalidatie (GRZ) als ook in de 1e lijn. In die combinatie kan hij zich maximaal inzetten voor kwetsbare ouderen. Met een uitgebreid multidisciplinair team met diverse specialismen werkt hij zo aan de zelfredzaamheid van onze oudere cliënten. Hij vindt het belangrijk dat collega’s elkaars kwaliteiten kennen en daadwerkelijk samenwerken zodat kwetsbare ouderen vanuit hun hulpvraag de best mogelijke behandeling krijgen. Zowel intra- als interdisciplinair. Die zienswijze stimuleert hij ook vanuit FysioDordt.

LID EN VERTEGENWOORDIGER HOEKSE WAARD

Jeroen Verschut

Jeroen is sinds 1994 praktijkeigenaar. De praktijk heeft vier vestigingen met acht therapeuten en biedt diverse specialismen. De praktijk doet mee aan het Plus-programma van het Zilveren Kruis. Kwaliteit, transparantie en klantvriendelijkheid zijn voor onze praktijk sleutelwoorden. Vanuit de wens om de samenwerking binnen de fysiotherapie Hoeksche Waard te verbeteren is de mogelijkheid gekomen tot aansluiting bij de Coöperatie FysioDordt. Als bestuurslid probeert Jeroen de verbindende factor te zijn voor en naar de Hoeksche Waard en haar stakeholders, zoals de huisarts, verschillende ziekenhuizen en de fysiotherapeuten onderling.

COMMUNICATIE

Erik Havelaar

Erik Havelaar is sinds ’85 fysiotherapeut in Hendrik Ido Ambacht. Hij woont in Rotterdam-Zuid met Anita. Hun 4 kinderen zijn zelfstandig en 2 kleinkinderen geven hen eretitels als opa en oma. De praktijken zijn HKZ gecertificeerd en bieden diverse specialismen onder diverse kwaliteitssystemen van de zorgverzekeraars vanuit 2 vestigingen met 13 fysiotherapeuten en 2 assistenten. Hij werkt met zijn team intensief samen met andere paramedici binnen de regio. Die zienswijze brengt hij graag in bij FysioDordt door zorgnetwerken verder te ontwikkelen en goede kwaliteit stap voor stap in eigen hand te nemen.

SECRETARIS / PENNINGMEESTER

ANJA DINGEMANS

Anja is een geboren en getogen Dordtse. Ze is sinds 1981 gediplomeerd. Na enige jaren in verpleeghuis Crabbehoff gewerkt te hebben is ze sinds 1990 als zelfstandig fysiotherapeute gevestigd in en rond woonzorgcentrum Dubbelmonde. Sinds 2013 werkt ze vanuit de maatschap Vitaliz met drie maten uitsluitend aan het verbeteren van zelfredzaamheid en levenskwaliteit van kwetsbare ouderen. Tegenwoordig verplaatst haar werk zich steeds meer naar de wijk door de toenemende vraag voor fysiotherapeutische begeleiding aan huis bij kwetsbare ouderen. Samenwerking is haar sleutel voor het realiseren van steeds betere zorg. Mede daarom is zij sinds 2015 penningmeester van Coöperatie FysioDordt.