Samenwerkende  fysiopraktijken in de regio Dordrecht

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero
Dummy Image

Krachtenbundeling van zorgprofessionals

FysioDordt, voluit Coöperatie Fysiotherapie Dordrecht en Omstreken UA, is opgericht in 2011. De Coöperatie heeft een sterk groeiend aantal leden in het werkgebied Dordrecht en omstreken. Al onze leden zijn fysiotherapeut, onderschrijven het belang voor het maken van de omslag naar waardegedreven zorg en dragen bij aan de uitvoering van onze initiatieven. Initiatieven die we in nauwe samenwerking nemen met alle betrokkenen in de zorg; zorgprofessionals, zorgverzekeraars, (lokale) overheid en zorginstellingen.

FysioDordt zorgprojecten

Erkende en aanbevolen interventies of projecten/programma’s met sterke aanwijzingen voor effectiviteit. Dat zijn de innovaties die FysioDordt helpen in de omslag naar waardegedreven zorg. Voor een goede organisatie en uitvoering is de financieringsopzet van zo’n initiatief helder. Als ook de overige randvoorwaarden van zo’n project of programma passen bij de capaciteit van FysioDordt, dan neemt FysioDordt initiatief voor implementatie.

FysioDordt zorgprojecten

Interprofessionele samenwerking tussen zorgverleners vormt de kern van al onze FD Zorgnetwerken. Dit kenmerkt zich door gezamenlijke kwaliteitskaders, -richtlijnen en protocollen en multidisciplinair overleg. Stap voor stap groeien we zo naar ‘georganiseerd professionalisme’. Maar er is nog veel te doen; er zijn bijvoorbeeld andere wettelijke- en financiële kaders nodig. Er zijn daarbij soms nieuwe contractvormen gewenst. Ook zullen nieuwe interprofessionele standaarden, curricula, opleidingen hun intrede doen. Binnen FysioDordt gaan we ons best doen kwaliteit in eigen hand te krijgen en te houden.

FysioDordt verzorgingsgebied

Het lokale verzorgingsgebied van FysioDordt m.b.t. het zorgnetwerk en zorgprojecten omvat de regio zuid-Holland zuid