Waardegedreven Zorg

Quadruple Aim

  • Mens gerichte benadering
  • Interdisciplinaire en multidisciplinaire samenwerking
  • Kwaliteit, kosten, gezondheid en werkomstandigheden
212

Zorgvragers