FysioDordt lokale en landelijke zorgnetwerken

This is custom heading element

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Dummy Image

 

Krachtenbundeling van zorgprofessionals

 

FysioDordt, voluit Coöperatie Fysiotherapie Dordrecht en Omstreken UA, is opgericht in 2011. De Coöperatie heeft een sterk groeiend aantal leden in het werkgebied Dordrecht en omstreken. Al onze leden zijn fysiotherapeut, onderschrijven het belang voor het maken van de omslag naar waardegedreven zorg en dragen bij aan de uitvoering van onze initiatieven. Initiatieven die we in nauwe samenwerking nemen met alle betrokkenen in de zorg; zorgprofessionals, zorgverzekeraars, (lokale) overheid en zorginstellingen.

 

FysioDordt zorgprojecten

Erkende en aanbevolen interventies of projecten/programma’s met sterke aanwijzingen voor effectiviteit. Dat zijn de innovaties die FysioDordt helpen in de omslag naar waardegedreven zorg. Voor een goede organisatie en uitvoering is de financieringsopzet van zo’n initiatief helder. Als ook de overige randvoorwaarden van zo’n project of programma passen bij de capaciteit van FysioDordt, dan neemt FysioDordt initiatief voor implementatie.

 

FysioDordt lokale en landelijke zorgnetwerken

 

 

Interprofessionele samenwerking tussen zorgverleners vormt de kern van al onze FD Zorgnetwerken. Dit kenmerkt zich door gezamenlijke kwaliteitskaders, -richtlijnen en protocollen en multidisciplinair overleg. Stap voor stap groeien we zo naar ‘georganiseerd professionalisme’. Maar er is nog veel te doen; er zijn bijvoorbeeld andere wettelijke- en financiële kaders nodig. Er zijn daarbij soms nieuwe contractvormen gewenst. Ook zullen nieuwe interprofessionele standaarden, curricula, opleidingen hun intrede doen. Binnen FysioDordt gaan we ons best doen kwaliteit in eigen hand te krijgen en te houden.

 

FysioDordt verzorgingsgebied

Het lokale verzorgingsgebied van FysioDordt m.b.t. het zorgnetwerk en zorgprojecten omvat de regio zuid-Holland zuid

s

s

s

s

s

s

 

Waardegedreven zorg

 

 

FysioDordt zet in op het Quadruple Aim principe Betere gezondheid houden of verkrijgen, door verbeterde zorgkwaliteit en ook tegen lagere maatschappelijke kosten. Met de juiste beleving van de zorgprofessionals. Dát is nodig om de zorg betaalbaar en uitvoerbaar te houden. Immers, we zien door allerlei omstandigheden een stijgende en veranderende zorgvraag en sterk toenemende kosten. Dit komt vooral doordat we ouder worden, niet altijd gezonder leven en door de innovaties in de zorg met nieuwe behandelmogelijkheden. FysioDordt volgt het pad van waardegedreven zorg. Zo dragen we bij aan een gezond, betaalbaar en toekomstvast zorgstelstel met aandacht voor patiënt en zorgverlener. Want er is geen alternatief. Wij doen dat door initiatieven in ons werkgebied. Samen alle betrokkenen in de zorg; zorgprofessionals, zorgverzekeraars, (lokale) overheid en zorginstellingen.

Over FysioDordt

Fysio Dordt Zorgnetwerken

Landelijke Zorgnetwerken

Projecten
Fysio Dordt