Waardegedreven Zorg

FysioDordt staat voor een hoge kwaliteit van zorg en zorgverlening tegen een juiste prijs. Waarbij de werkomgeving van de zorgverlener op een goede manier gefaciliteerd wordt. Dit Quadruple Aim principe van Value Based Healthcare is een belangrijke pijler binnen ons samenwerkingsverband.

Binnen FysioDordt werken wij aan het weer in eigen hand krijgen en behouden van kwaliteit. Samen met de aangesloten praktijken werken we aan het definiëren en borgen van kwaliteitsitems die bijdragen aan het leveren van een doelmatige zorg. Het geheel is een dymanisch proces wat in de diverse netwerken van FysioDordt tot uiting komt.

Partners en stakeholders van FysioDordt kunnen vertrouwen op een gezamenlijke inzet van de aangesloten leden op het borgen van deze principes.

Betere kwaliteit van ervaren zorg

Verbeteren van de gezondheid in ons verzorgingsgebied

Verlaging van zorgkosten

Zorg voor de werkomstandigheden van de zorgverlener

Deelnemers