Aantal FD Zorgnetwerken: 8

Aantal FD Zorgprojecten: 3

Samenwerking met Landelijke Zorgnetwerken: 3