Wij realiseren de omslag naar waardegedreven zorg voor onze beroepsgroep; de fysiotherapie. Dat is ons product. U bent dat niet.

De Europese privacyregels zijn flink aangescherpt. Organisaties moeten vastleggen welke persoonsgegevens ze bewaren en waarom. Belangstellenden hebben het recht die informatie in te zien, en desgewenst te laten corrigeren of verwijderen.

De privacybeloftes van FysioDordt

  • Kennisopbouw, projectbegeleiding en -management en het stroomlijnen van collegiale communicatie zijn onze producten. U bent dat niet. Daarom verkopen we uw gegevens niet. Nooit. Aan niemand.
  • We verzamelen geen gegevens om het verzamelen. We slaan gegevens alleen op met een concreet doel, zoals de uitvoering van onze producten en het administreren van uw gegevens ten behoeve van uw lidmaatschap of voor uw besluit een lidmaatschap aan te gaan.
  • We verzamelen gegevens om uw ervaring op de website te verbeteren en op uw wensen af te stemmen. Wanneer we dat doen, zijn we hier duidelijk over.
  • Als u door middel van uw account via onze websites en/of apps artikelen leest, kunnen wij zien welke artikelen dit zijn, zodat we u interessante, soortgelijke artikelen kunnen tonen (zie ook onderdeel “Weet FysioDordt wat ik lees?“). We gebruiken deze informatie niet voor andere doeleinden en delen deze informatie niet met derden. Deze optie kunt u via de instellingenpagina uitzetten.
  • Als u onze websites en/of apps bezoekt en niet bent ingelogd via een account zien wij niet wat u leest.
  • Cookies die via cooperatie-fysiodordt.nl geplaatst worden zijn voor het optimaal functioneren van de site, voor analyses op geaggregeerd niveau, en voor marketing van FysioDordt zelf. Niet om profielen op te bouwen voor adverteerders.

Algemene vragen over FysioDordt en uw privacy

Hieronder vindt u antwoorden op de belangrijkste algemene vragen over privacy bij FysioDordt. Als uw vraag hieronder niet wordt beantwoord, of als u andere vragen hebt over het gebruik van persoonsgegevens, dan kunt u contact met ons opnemen via privacy@cooperatie-fysiodordt.nl.

Ja, dat is mogelijk. U kunt hiervoor een e-mail sturen naar privacy@cooperatie-fysiodordt.nl, met daarbij uw postcode en huisnummer en een kopie van uw identiteitsbewijs, waarop uw BSN-nummer is afgeschermd. De kopie hebben we nodig, omdat wij uw identiteit moeten controleren voordat wij gegevens kunnen sturen. U kunt voor het maken van de kopie gebruikmaken van de KopieID-app die de Rijksoverheid aanbiedt.

Wij zullen u vervolgens uw persoonsgegevens sturen uit onze systemen naar het e-mailadres dat in onze systemen bekend is, waarin de informatie waar wij op persoonsniveau over beschikken zichtbaar is. De kopie van uw identiteitsbewijs wordt na controle vernietigd.

Nee. Nooit. Nergens.

We werken met een aantal partijen samen, waar we persoonsgegevens mee delen. Zo worden uw adresgegevens bijvoorbeeld gedeeld met “Voorbeeld”. Voor analyses van de member database (bijvoorbeeld om de ontwikkeling van het aantal leden te voorspellen) werken we samen met bureaus die hierin gespecialiseerd zijn. Ook zijn er leveranciers van software die FysioDordt gebruikt (bijvoorbeeld om e-mails te versturen, de abonnementsgegevens op te slaan en voor het verzenden van Nieuwsbrieven).

Met alle partijen waarmee FysioDordt data deelt hebben we een zogenaamde verwerkersovereenkomst afgesloten. Hierin is vastgelegd met welk doel de data gedeeld is, en dat beide partijen correct met de data omgaan.

Ja, als u gebruikmaakt van uw account om op onze websites en/of apps blogs te lezen, kunnen wij zien welke blogs dit zijn. In dat geval zullen wij als onderdeel van deze dienst bijhouden welke blogs u leest, zodat we via een gepersonaliseerde overzichtspagina in uw accountomgeving snel en gemakkelijk de voor u interessante blogs kunnen tonen.

Indien u onze websites en/of apps bezoekt en niet bent ingelogd via een account, weten wij niet wat u leest. In dat geval meten we op geaggregeerd niveau hoeveel en hoelang blogs op onze site en in onze apps worden gelezen. Die informatie herleiden we niet tot individuele bezoekers. We weten dus wel hoeveel mensen een blog hebben gelezen, maar niet wie dat zijn.

We gebruiken de geaggregeerde gegevens die we over leesgedrag verzamelen, om onze producten te verbeteren.

Dat kan. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden:

Helemaal geen gegevens delen
Wij kunnen uw persoonsgegevens uit onze database verwijderen, en u kunt ervoor kiezen om geen cookies te accepteren. Dit betekent dan helaas ook dat u geen gebruik meer kunt maken van de meeste van onze online producten en diensten. Zonder e-mailadres kunnen wij geen nieuwsbrief verzenden, en zonder cookies kun je niet als member inloggen op cooperatie-fysiodordt.nl, en hebt u dus uitsluitend toegang tot meer algemene gegevens over FysioDordt en onze activiteiten.

Zo min mogelijk gegevens delen
U kunt ervoor kiezen om alleen noodzakelijke gegevens met ons te delen. Uw telefoonnummer en geboortedatum kunnen bijvoorbeeld uit onze bestanden verwijderd worden. In dat geval kunnen we u niet meer informeren over bijvoorbeeld spoedeisende informatie of wijzigingen in onze producten of diensten. Uw geboortedatum gebruiken we uitsluitend voor analyse van de ontwikkeling van de leeftijdsopbouw van ons ledenbestand. Mocht u niet-noodzakelijke gegevens willen laten verwijderen, dan kunt u contact opnemen via privacy@cooperatie-fysiodordt.nl.

Geen aanbiedingen ontvangen
U kunt ervoor kiezen om geen aanbiedingen van FysioDordt te ontvangen. Daarvoor kunt u contact met ons opnemen via privacy@cooperatie-fysiodordt.nl.

Geen cookies accepteren
U kunt ervoor kiezen om geen cookies te accepteren bij een bezoek aan cooperatie-fysiodordt.nl. De website zal dan niet (optimaal) werken: U kunt dan bijvoorbeeld niet inloggen als lid of betrokkene, waardoor u beperkte toegang hebt tot onze info. Voor meer informatie over ons cookiebeleid kijkt u op cooperatie-fysiodordt.nl/cookie-beleid.

Als u aanvullende vragen hebt over het gebruik van persoonsgegevens kunt u contact opnemen via privacy@cooperatie-fysiodordt.nl.

Vragen over privacy in uw situatie

Welke informatie FysioDordt precies over u verzamelt, hangt af van de situatie. Hieronder vindt u de meest voorkomende scenario’s, waarbij we per geval toelichten welke informatie we over u bewaren, en wat we daarmee doen. Uiteraard kunnen verschillende situaties tegelijkertijd van toepassing zijn: U kunt bijvoorbeeld lid zijn en daarnaast cooperatie-fysiodordt.nl bezoeken of iets kopen in onze webwinkel (nog niet beschikbaar).

Als u uw lidmaatschap opzegt, bewaren we deze gegevens. Zo hoeft u die niet opnieuw in te voeren als u weer lid wilt worden. Ook kennen we uw lidmaatschapsgeschiedenis, wat bijvoorbeeld van pas kan komen voor onze programma’s. Uw betaalgegevens bewaren wij zeven jaar. Dat moet van de Belastingdienst.

Wij gebruiken gegevens van ex-leden ook om aanbiedingen te doen om opnieuw lid te worden. Mocht u deze aanbiedingen niet op prijs stellen, dan kunt u dit aangeven via privacy@cooperatie-fysiodordt.nl.

Als u uw lidmaatschap opzegt, bewaren we deze gegevens. Zo hoeft u die niet opnieuw in te voeren als u zich weer wilt aanmelden als betrokkene. Ook kennen we uw geschiedenis, wat bijvoorbeeld van pas kan komen voor onze programma’s. Uw betaalgegevens bewaren wij zeven jaar. Dat moet van de Belastingdienst.

Wij gebruiken gegevens van ex-betrokkenen ook om aanbiedingen te doen om opnieuw als betrokkene geregistreerd te kunnen worden. Mocht u deze aanbiedingen niet op prijs stellen, dan kunt u dit aangeven via privacy@cooperatie-fysiodordt.nl.

Als u een event bezocht hebt, dan worden hiervoor de gegevens opgeslagen die we nodig hebben om uw reservering en eventuele betaling te verwerken, zoals uw naam, adres en factuurgegevens. De factuurgegevens bewaren wij zeven jaar. Dat is de verplichte bewaartermijn voor de Belastingdienst. Ook sturen we u, naar aanleiding van een eventueel eerdere reservering, aanbiedingen voor andere events. Mocht u dit niet willen, dan kunt u zich afmelden via de link in de e-mails die hierover gestuurd worden.

Onze ledenadministratie houdt in een dossier bij wanneer en waarover u contact met ons hebt gehad, zodat onze medewerkers hier een volgende keer snel inzicht in hebben. In dat dossier wordt geen gevoelige informatie opgeslagen (als u bijvoorbeeld een event afzegt door gezondheidsklachten, documenteren we die details niet).

Sommige telefoongesprekken met de de ledenadministratie kunnen worden opgenomen. Die opnames worden gebruikt voor training van de betrokken medewerkers. De opnames worden na een week automatisch vernietigd.

Als u inlogt op cooperatie-fysiodordt.nl, of in een van onze apps, dan slaan we die informatie op. We registreren wanneer en hoe vaak u inlogt, met wat voor soort apparaat (bijvoorbeeld een iPad of een Android-telefoon), welke artikelen u leest en welke onderwerpen en/of nieuwsbrieven u aangeeft te willen volgen.

We gebruiken die informatie om te analyseren hoe intensief onze digitale diensten worden gebruikt, om misbruik te voorkomen, en om leden en betrokkenen te wijzen op de mogelijkheden van onze digitale diensten. Ook kunnen we u de artikelen tonen die passen bij de eerder gelezen artikelen in onze blog.

Als u cooperatie-fysiodordt.nl bezoekt worden er zogenoemde ‘cookies’ – kleine tekstbestandjes waarin informatie kan worden vastgelegd – opgeslagen op uw apparaat.

Er zijn verschillende soorten cookies. De eerste categorie zijn zogeheten ‘functionele cookies’. Die helpen om de site zo goed mogelijk te laten werken, ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat u als lid of betrokkene niet bij elk bezoek opnieuw hoeft in te loggen.

Er zijn ook ‘analytische cookies’, die houden bijvoorbeeld hoeveel mensen de site bezoeken, in welk land die zich bevinden en hoe vaak en hoe lang een blogartikel wordt gelezen. Zolang u niet bent ingelogd, zien we dit niet op individueel niveau: we kunnen de data niet herleiden tot specifieke personen. We maken voor zulke analyses gebruik van diensten van andere bedrijven, zoals Google Analytics. Die samenwerkingspartner heeft geen toegang tot uw persoonlijke gegevens, en kunnen u op basis van de cookies die ze via cooperatie-fysiodordt.nl verspreiden niet volgen op andere websites.

We meten op geaggregeerd niveau hoeveel en hoelang blogartikelen op onze site en in onze apps worden gelezen. Die informatie herleiden we niet tot individuele lezers. We weten dus wel hoeveel lezers een artikel heeft getrokken, maar niet wie dat zijn.

Dan zijn er cookies voor marketingdoeleinden van FysioDordt zelf. Daarmee meten we hoe vaak u cooperatie-fysiodordt.nl hebt bezocht, en of u interesse in een lidmaatschap getoond hebt. Zo kunnen we u op cooperatie-fysiodordt.nl of elders een advertentie tonen met een aanbieding voor een lidmaatschap of een product illustreren. Of andersom: als u bijvoorbeeld een ingelogd lid bent, dan weten we aan de hand van deze cookies dat we u geen advertenties met een lidmaatschapsaanbieding moeten tonen.

Eventuele adverteerders op cooperatie-fysiodordt.nl kunnen bovendien cookies gebruiken om bij te houden hoe vaak u een reclame hebt gezien, en of (en hoe vaak) u erop hebt geklikt. Dat doen ze om de effectiviteit van hun campagne te meten, en om te kunnen controleren of de advertentie het met FysioDordt afgesproken aantal keren is vertoond. Deze informatie is niet herleidbaar tot u als persoon: de adverteerder noch FysioDordt koppelt de meetgegevens aan uw persoonlijke gegevens.

Cookies van adverteerders op cooperatie-fysiodordt.nl worden niet gebruikt om persoonlijke profielen op te bouwen, of om u elders op internet te volgen of te benaderen.

Een lijst met alle cookies die geplaatst worden bij een bezoek op cooperatie-fysiodordt.nl, met daarbij een uitleg over de functionaliteit en achterliggende reden, vindt u op cooperatie-fysiodordt.nl/cookieverklaring.

We gebruiken uw mailadres uitsluitend om u (tot u zich afmeldt) de nieuwsbrief of nieuwsbrieven te sturen waarvoor u zich hebt aangemeld.

We meten op geaggregeerd niveau hoeveel op de links in nieuwsbrieven wordt geklikt. Aan de hand van die informatie analyseren we hoe we onze nieuwsbrieven verder kunnen verbeteren. We herleiden deze informatie niet tot individuele lezers. We weten dus wel hoe vaak op een link is geklikt, maar niet door wie.

Dit is anders als u een member of betrokkene bent en gebruikmaakt van onze nieuwsbrieven, waarbij u via onze websites en/of apps bijvoorbeeld blogartikelen leest. Als onderdeel van deze dienst houden wij bij op welke links door u in de nieuwsbrief wordt geklikt, zodat via een gepersonaliseerde overzichtspagina in uw accountomgeving snel en gemakkelijk onder meer voor u interessante nieuwsbrieven en onderwerpen kunnen tonen.

Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich direct kunt uitschrijven. Aanmelden kan op www.crossfitbrielle.nl/nieuwsbrieven.

Versie 1.0, opgesteld 15 november 2019