Visie

Samen met belanghebbenden werken wij bij het leveren van fysiotherapeutische zorg aan inwoners van Dordrecht en omstreken voortdurend en gericht aan de omslag naar waardegedreven zorg. Daarbij zoeken en vinden wij de financiële middelen ter bekostiging van relevante initiatieven, implementeren we noodzakelijke technologie en processen en ontwikkelen we nieuwe inzichten.

Onze Visie is inspirerend en geeft een visionair en ambitieus beeld van wat de Coöperatie wil zijn

Onze Visie is gericht op de realiteit van vandaag, de kansen van morgen en die in de verre toekomst

Aanpassing van onze Strategie zorgt dat onze Visie altijd blijft aansluiten op onze Missie